Det kan jeg den fjortende om for folket jeg skal nevne gudenes navn; Ansur og Alv, mellom dem kan jeg skille slik mangen vis ei kan.

Vers 29

SideToppBilde

Þat kann ek it fjögurtánda: ef ek skal fyrða liði telja tíva fyrir, ása ok alfa ek kann allra skil; fár kann ósnotr svá.

Vers 29

heim

meg

ideologi

asatru

kunst

kaos

gestrbok

lenker


Musikk Visuelle Uttrykk Ordkunst Norsk Natur

Ulver

Ulver ble startet av Kristoffer Rygg, også kalt Garm, en gang tidlig på nittitallet.
Videre fikk han med seg Håvard Jørgensen, Aismal, Skoll og Aiwarikia.
Ulver spilte i starten god og enkel svartmetall. Noe av deres første utgivelse var den grimme promoen Vargnatt som kom i 1993. Debutskiva Bergtatt kom ut i midten av 1994, og var oppdelt i 5 spor som alle var hver sin del av et tøft femdelt lite eventyr.
Året etter kom Kveldssanger, som var en nokså annerledes men en absolutt flott utgivelse. Den bestod av tretten nydelige akustiske gitarlåter, med tradisjonelle norske folketoner og med en litt trollsk og mystisk stemning over det hele.
Året etter kom Nattens Madrigal. Da var det tilbake til svartmetallen igjen, med ett hardt og rått lydbilde og skrikende vokal. Det lyriske på denne utgivelsen var helbasert rundt rovdyret ulv.
Etter dette albumet, var Ulver ikke lengre noe svartmetall band, men skiftet beklagelig nok stil, og gikk over til trance.
De laget etter dette noe filmmusikk, blandt annet gav de ut ei skive med musikk til filmen "The Marriage Of Heaven & Hell".
Da den neste plata, Metamorphosis, kom i 1999, fikk de fleste som likte Ulver et skikkelig stikk i ryggen, for den bestod av noe grusomme ambient/trancegreier med bare synth omtrent. Og slik ville det fortsette.
Dette var desverre slutten på det flotte bandet Ulver, slik jeg ser det.

bergtatt.png
BERGTATT - Et Eventyr I 5 Capitler

Capitel I: I Troldskog faren vild

De entede Tøsens Hiemkomst
Hun vaer i mørck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
Folge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mørcke Graner

Skogens mørcke Arme forbarmede
sig ofver dend fremmede Giæst
Giorde hende vaer i siine
inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer
tørstes efter Christenblod

De Underjordiske:
"Det nærmer sig stille: Een sørgeklæst Pige
Sidder derinde med foldede Hænder
Hun sender een Bøn til det himmeldske Rige"

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe some Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

Pigen:
"Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg"


Capitel II: Soelen gaaer bag Aase need

Sagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fjærnt til Ord som bli'r talt
Et Stæd under Bakken, om Hiertets Vee

Pigen:
"Sola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i Fange"

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een Længsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem
i siin Favn Sorrigen sadte Rood i navnløs Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa dæcker et Mulm
Hendes Drømmers Stier

ulver1.png ulver2.png

Capitel III: Graablick blev hun vaer

Langveysfra blifver hun iagttagen
Øine, mange Graablick
Medens Maanen tavst glider

Pigen:
"Eg merkje kalde Øyne
Kva er eg vár - maa være snar
Før Trolldomskraft med Makt meg tar"

Øine holder hende endnu
Seer fra nysgierrig Fjærnhed

Norsk Nat iiser
Naar Lyd lig hylende
Varg sætter
Torden ruller
(Angsten blusser)

Verden er Sneen
- stille
Alleene hun aander
Hierteslag banker
Blodet iisner i Aarene

De Underjordiske:
"Sorrigens Kilde hviler
Paa de torneklædte Træer
Hun er saa vacker een Dyd
Hendes Drøm Solspell indvier"

Paa disse hvide Kinder
Paa denne smiilforladte Mund
Taarerne i Elver strømmer
Naar Verden er i Blund


Capitel IV: Een Stemme locker

Hun vaagner paa Skyggefulde Stier
I Skogens dybe grønne Kammer
Da hvidsker een Stemme paanye
Bag rankedæckede Stammer

Stemmen:
"Kom, om du vil! Kom i Mørcket!
Mit sorte Øie skald vinde dig!
Mit bløde Haar skald binde dig!"
(Saa dragende, sugende Ord...)

Pigen:
"O søde Røst, hvi væcker du
Min hemmelige Smerte nu
I disse stille Lunde?"

Stemmen:
"Tøs, hvad venter du her at vinde?
Følg mig i Dalen need...
Hvorledes kand du faae aff Minde
Voor Lycke, voor Hiemmefred?"

Pigen:
"Eg forstaar ikkje - eg er saa rar...
...Si maa eg - maa eg?"


Capitel V: Bergtatt - Ind i Fjeldkamrene

Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hiælpe
Oc med det een nye Pige
de røfvede Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae

Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

...Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det blæs;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det...

ulver3.png ulver4.png

Ulvers Offisielle Hjemmeside


Skrevet : 2005-01-03/01:17:10

Tilbake

valkyriebilde

Siste oppdatering : 2006-12-02/20:54:11
Les artikkelen

Siste innriss : 2023-05-13/17:17:46
Les gjesteboken

Antall besøkende : 800267