Jeg rår deg, Loddfavne, fornem hva jeg råder, til glede og gavn om du lærer, til nytte og hell om du husker: Over fjell som fjord, om du starter i tide går ferden vel.

Vers 10

SideToppBilde

Ráðumk þér, Loddfáfnir, en þú ráð nemir, - njóta mundu ef þú nemr, þér munu góð ef þú getr -: áfjalli eða firði, ef þik fara tíðir, fásktu at virði vel.

Vers 10

heim

meg

ideologi

asatru

kunst

kaos

gestrbok

lenker


Åsatru Gínungagap De 9 Verdener Óðinn Gudene Yggdrasil Valkyrier Ragnarok Myter Sagaer Skaldeskap

De 9 verdener

De 9 verdener:

I. Lysalvenes verden med Gimli(Ljosalfaheimr)
II. Muspellsheim (Muspellsheimr)
III. Åsgard og Valhall (Åsaheim)
IV. Vanaheim (Vanaheimr)
V. Mannheim / Midgard (Mannaheimr/Miðgarðr)
VI. Jotunheim (Jotunheimr)
VII. Svartalvenes verden (Svartalfheimr)
IX. Nivlheim og Helheim (Nivlheimr og Helheimr)

I Helheim er det ni nivå, hvor det nederste består av Nivlheim/Nivlhel. Dette er verdensrommet. Langt utenfor vårt solsystem som er Muspellsheim, himmelen og vårt solsystem. Åsgard er atmosfæren som strekker seg til omtrent 80.000 meter over havet. Ljosalfaheimr er havet, innsjøer og elver. Vanaheimr; dyre og planteverden, det øverst fruktbare jordlag og det som voker og lever på det. Midgard er noe så komplisert som litosfæren og astenosfæren, som er to av mantelens (den delen av jorden som ligger mellom jordskorpa og kjernen) tre lag. Jotunheimen er det dypeste lag av mantelen, også kalt mesosfæren. Svartalfheimr og Helheimr er den ytre kjerne. Og til slutt jordnes indre kjerne Nivlheimr.

Mens jotnene er de veldig naturkreftene, som i det ene øyeblikk kan være vakre og i det andre skumle og uhyggelige, er alvene og dvergene naturens milde sider. De er naturens utviklende krefter; alvene som fungerer i lyset og derfor kalles lysalver, og dvergene fungerer rundt jorden og kalles defor svartalver.
Lysalvene er de selsikre kreftene, mens dvergene (svartalvene) er æsenes tjenere. Alvene bor i Alveheim (Alfheimr) og er lyse og vakre. Svartalvene bor nede under jorden og er sorte. Det ofres til alvene i skogen, ved bekker og tjern. Lysalvene drar til den annen himmel, Andlangr - den omstendige bearbeiding av åndsgaven - og til den tredje himmel, Viðnblainn - den rommelige blå himmel - når de gode mennesker kommer til Gimle, hvor mennesket er godt uten materialismens fordervelse.

Dvergene holder også ofte til på fjell, så når man roper imellom fjell svarer de, det er det som er dvergmæle, dvergmål.
Alvene bruker ofte svaneham. Så svaner er alver i forkledning.
Vepser, bier m.m. skal man ikke røre. De kan noen ganger bringe sykdom, ved at de skyter små piler med sine buer, og dem som treffes blir alvevill (ellevill).
Alvene danser i måneskinnet, fra solnedgang til hanegal. Om morgenen kan man se deres spor i duggen på bakken. Om dagen gjør noen av alvene seg om til trær, og om noen vil stjele ved fra skogen, kan de bli sinte og kan brekke armer og bein på tyven. Man skal respektere skogen og knele for trærne om man vil felle dem, og tiltale dem som levende vesner.

Det er også ni himmeler.
Den nedeste har fire navn; Vindblainn, Hreggmimir, Heiðþornir og Veðrhiminn. Den andre himmel heter Andlangr. Den tredje Viðblainn og Skilningarhiminn. Den fjerde Viðfeðmir. Den femte Hrjoðr. Den sjette Hlyrnir. Den syvende Gimir. Den åttende Vetmimir. Og den niende Skatyrnir.
Våre forfedre delte himmelene inn i sfærer, og navnga dem etter de egenskaper de forbandt dem med.


Skrevet : 2004-10-26/16:01:19

Tilbake

valkyriebilde

Siste oppdatering : 2006-12-02/20:54:11
Les artikkelen

Siste innriss : 2023-05-13/17:17:46
Les gjesteboken

Antall besøkende : 616697